Privacy verklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Bij WebOrigin vinden we de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens belangrijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil WebOrigin u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door WebOrigin.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. We vragen u dan ook om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere wezenlijke wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van WebOrigin.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.weborigin.be is een initiatief van:

WEBORIGIN bvba (Hierna: “WEBORIGIN”)
Schoonderbeukenweg 320
3202 Rillaar
België

Btw-nummer: BE 0474 843 902
E-mail: info@weborigin.be
Telefoon: +32-16-222580

Type persoonsgegevens die wij verwerken

WebOrigin verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door WebOrigin:
 • dentificatie-, contact- en bezoekgegevens (naam, e-mailadres, datum en tijd bezoek, …)
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. beeldopnamen in het kader van een offerte of contract, andere contactpersonen in het kader van een advies, …)

Onze site gebruikt ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De website maakt gebruik van:

 • Essentiële cookies
 • Functionele cookie
 • Analytische cookies

Hoe lang bewaren we jou gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel, en niet langer dan de wettelijke termijn ons voorschrijft. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en de persoonsgegevens bij elkaar te bewaren.

Jouw gegevens, jouw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:
 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken
Wil je jouw rechten uitoefenen, heb je een vraag of een klacht over hoe de WebOrigin uw persoonsgegevens verwerkt, contacteer ons via het contactformulier op deze site.